Szkolenia


Dzisiejszy konkurencyjny rynek pracy oznacza, że firmy wymagają od swoich pracowników większych umiejętności i wiedzy niż kiedykolwiek wcześniej. Oprócz świadczeń takich jak opieka zdrowotna, programy socjalne oraz premie, wiele firm oferuje również programy szkoleniowe dla pracowników, aby pomóc im w rozwoju kariery. Szkolenie pracowników, aby mogli lepiej wykonywać swoją pracę, jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron. Pracownicy mają szansę rozwinąć nowe umiejętności, co pomaga im awansować i czuć się bardziej spełnionymi w pracy. Jednocześnie zmniejszasz ryzyko utraty przez firmę wartościowych pracowników, którzy prawdopodobnie poszukają innych możliwości, jeśli nie będą zadowoleni ze sposobu, w jaki ich przeszkolono.

Jaka jest definicja szkoleń pracowniczych ?

Szkolenie pracowników polega na pomaganiu im w osiąganiu sukcesów w ich pracy. Może to obejmować uczenie pracowników systemów, najlepszych praktyk i kultury firmy, a także rozwijanie ich umiejętności, aby mogli dobrze wykonywać swoją pracę. Szkolenia odbywają się w wielu różnych formach. Można uczyć pracowników podstaw tylko w kontakcie indywidualnym. Można również zorganizować sesje grupowe, które dadzą pracownikom możliwość podzielenia się spostrzeżeniami i uzyskania informacji zwrotnych od kolegów. Można nawet korzystać z systemów nauczania online, aby zapewnić pracownikom stały dostęp do materiałów szkoleniowych, kiedy tylko mają na to czas. Szkolenia pracowników można również wykorzystać do rozwijania nowych umiejętności. Jest to często ten rodzaj szkolenia, który menedżerowie zalecają pracownikom, by inwestowali w niego poza pracą.

Rodzaje programów szkoleniowych dla pracowników

- Szkolenie ogólnofirmowe: Jest to zbiór zasad, procedur, najlepszych praktyk i podstawowych wartości firmy. Wszyscy nowi pracownicy biorą udział w ogólnofirmowym programie szkoleniowym. Jest to również świetny sposób na odświeżenie i wzmocnienie kultury organizacyjnej firmy, szczególnie w przypadku nowo zatrudnionych pracowników. - Szkolenie dotyczące konkretnych stanowisk pracy: Jest to rodzaj szkolenia, którego pracownicy potrzebują, aby nauczyć się, jak wykonywać swoją pracę. Kluczem do szkolenia stanowiskowego jest upewnienie się, że pracownicy są odpowiednio przygotowani do wykonywania swojej pracy, dlatego też istnieje tak wiele różnych rodzajów programów. - Szkolenie rozwijające umiejętności: Chodzi o to, by pomóc pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności w celu rozwoju kariery zawodowej lub znalezienia nowej pracy. Rozwój umiejętności często koncentruje się na pomaganiu pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności, które niekoniecznie są potrzebne na ich obecnym stanowisku, ale są oczekiwane w innych rolach.

Sprawdź naszą ofertę w Bazie Usług Rozwojowych!

Dlaczego firmy inwestują w szkolenia pracowników

Firmy inwestują w szkolenia pracowników, ponieważ jest to słuszne i ma sens z punktu widzenia biznesu. Właściwy program szkolenia pracowników może pomóc organizacji w utrzymaniu konkurencyjności poprzez zatrzymanie bardziej utalentowanych pracowników i zmniejszenie rotacji. Szkolenia pracownicze pomagają przyciągnąć największe talenty. Inwestując w szkolenia pracowników, pracodawca pokazuje, że zależy mu na wspieraniu rozwoju i sukcesów pracowników. Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowisk trudnych do obsadzenia, takich jak data scientist czy marketing manager. Szkolenie pracowników można również wykorzystać jako okazję do odfiltrowania mniej utalentowanych kandydatów przed zatrudnieniem kogokolwiek. Może to obejmować ocenę kandydatów pod kątem umiejętności i wiedzy potrzebnych na danym stanowisku lub poproszenie ich o udział w szkoleniu przed rozpoczęciem pracy.

Środowisko i kultura


Aby program szkolenia pracowników odniósł sukces, należy nadać mu odpowiedni ton i zapewnić silny system wsparcia. - Upewnij się, że środowisko sprzyja uczeniu się. Zastanów się, jak możesz ograniczyć rozpraszanie uwagi, np. poprzez ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych lub zapewnienie pracownikom spokojnych miejsc, w których mogą się skupić. - Przekazuj informacje o swoich oczekiwaniach. Wyraźnie określ, czego oczekuje się od pracowników i czego Ty i Twoja firma oczekujecie w zamian. Może to obejmować standardy dotyczące godzin pracy, sposobu ubierania się i traktowania współpracowników. - Pielęgnuj kulturę uczenia się. Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie i otrzymują wsparcie, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, zadawania pytań i odkrywania nowych sposobów wykonywania swojej pracy.

Korzyści z inwestowania w szkolenia pracowników


Istnieje wiele korzyści z inwestowania w szkolenia pracowników. Zdobywanie nowych umiejętności może pomóc pracownikom w rozwoju kariery i zwiększeniu wynagrodzenia. Inwestowanie w rozwój pracowników to także świetny sposób na zatrzymanie wartościowych pracowników. - Lepsza wydajność - pracownicy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, częściej osiągają najlepsze wyniki i realizują swoje cele. - Lepsza współpraca - pracownicy, którzy nauczyli się efektywniej współpracować, prawdopodobnie mają wyższe morale i zaufanie do członków swojego zespołu. - Lepsza retencja - Inwestowanie w szkolenia pracowników to jeden z najlepszych sposobów na zatrzymanie najlepszych pracowników. Jeśli poświęcisz czas na szkolenie pracowników i przygotowanie ich do wyzwań związanych z pełnionymi przez nich funkcjami, prawdopodobieństwo ich odejścia będzie znacznie mniejsze.

Strategie finansowania szkoleń pracowniczych

W zależności od firmy, istnieje kilka różnych sposobów finansowania szkoleń pracowniczych. Możesz skorzystać z budżetu szkoleniowego, który często jest finansowany przez dział HR. Można też skorzystać z regionalnych programów dofinansowań z UE bądź KFS, który są popularnymi sposobami finansowania szkoleń pracowniczych.

Podsumowanie

Inwestowanie w szkolenia pracowników przynosi wiele korzyści. Mogą one pomóc pracownikom w rozwoju ich kariery, poprawić współpracę i utrzymanie w firmie, a także pomóc w przyciągnięciu najbardziej utalentowanych osób. Aby czerpać korzyści ze szkoleń pracowniczych, należy stworzyć odpowiednie środowisko i kulturę sprzyjające uczeniu się, wybrać właściwy program szkoleniowy dla pracowników i odpowiednio go sfinansować. 

JESTEŚ PRACODAWCĄ? SKORZYSTAJ NAWET Z 80% DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

O Nas

Podnosimy kompetencje ludzi i organizacji. 
Skutecznie pomagamy przedsiębiorcom osiągnąć swój maksymalny potencjał. Najważniejszy jest człowiek!