KURS TRENER PERSONALNY/TRENER MEDYCZNY

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą rozpocząć przygodę w zawodzie trenera personalnego oraz dla pasjonatów siłowni, którzy chcą wejść na wyższy poziom treningu oraz dla trenerów, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności.KURS TRENER PERSONALNY/TRENER MEDYCZNY

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do:

- dla wszystkich osób promujący zdrowy i sportowy tryb życia.
- dla osób planujących rozpocząć działalność jako trener personalny
- pracownicy siłowni oraz klubów fitness
- fizjoterapeuci, terapeuci manualni
- pracownicy ośrodków sportowych, domów kultury, placówek rehabilitacyjnych
- organizatorów obozów sportowych- instruktorzy kolonijni, nauczyciele
- studentów AWF

TEORIA ONLINE

Instruktor fitness
Anatomia
Fizjologia
Anatomia funkcjonalna
Pierwsza konsultacja
Planowanie treningu
Trening core
Trening siłowy
Podstawy dietetyki
Dieta redukcyjna
Suplementacja
Biznes trenera
Marketing trenera personalnego

I Zjazd – sobota/niedziela

Ocena sylwetki
Testy w treningu personalnym
Pierwsza konsultacja z podopiecznym
Mobilność i stabilność w treningu (koncepcja Joint by joint)
Rola i składowe prawidłowej rozgrzewki
Planowanie rozgrzewki – praktyka

II Zjazd – sobota/niedziela

Budowa jednostki treningu personalnego
Regresje i progresje wzorców ruchowych
Trening kompleksu CORE (stabilizacja centralna) – praktyka
Planowanie treningu personalnego,
Trening aerobowy i elementu treningu metabolicznego
Zaawansowane metody treningowe,
Trening funkcjonalny – fakty i mity,
Elementy mocy w treningu personalnym,
Kompleksy ciężarowe (sztanga, kettlebells),
Metody regeneracji i odnowa biologicznej

III Zjazd – sobota/niedziela

Metodyka treningu siłowego (dolna część ciała)
Metodyka treningu siłowego (górna część ciała)
Treningi plyometryczny
Trening mocy
Case studies
Trening z klientem
Treningi pokazowe
Usystematyzowanie i powtórka materiału
Powtórka i usystematyzowanie materiału
Egzamin teoretyczny i praktyczny

Uczestnik po ukończeniu kursu:

- przeprowadza autoprezentacje, określa potrzeby potencjalnych klientów,
- wywiera pozytywne pierwsze wrażenie,
- przeprowadza rozmowę handlową,
- potrafi stworzyć swoją ofertę oraz poznaje metody pozyskiwania klientów
- potrafi zabezpieczyć swoje działania stosowna umową trener – klient
- zna prawne aspekty pracy trenera personalnego
- wie jakie obowiązki ma instruktor siłowni
- poznaje warunki zatrudnienia na siłowniach, centrach fitness i studiach treningu personalnego
- przeprowadza ocenę funkcjonalna klienta oraz testy sprawnościowe,
- rozróżnia najważniejsze zagadnienia teoretyczne dot. -treningu cross, treningu hybrydowego,
siłowego dwuboju i trójboju
- odtwarza najważniejsze wzorce ruchowe -Treningu cross, treningu hybrydowego, siłowego dwuboju i trójboju
- zna metody budowania stabilizacji
- zna najważniejsze metody treningowe związane z treningiem body building, kalienistycznym
- wykonuje ćwiczenia kształtujące sylwetkę
- posługuje się nowoczesnymi przyborami treningowymi oraz dobiera je odpowiednio do celów treningowych swoich podopiecznych
- zna podstawy zdrowego żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie
- przygotowuje zalecenia żywieniowe i suplementacje dla osób aktywnych fizycznie
- dopasowuje strategie żywieniowe i suplementacje do celów podopiecznego
- programuje trening z uwzględnieniem możliwości klienta
- dokonuje periodyzacji programów treningowych
- identyfikuje regresje i progresje wzorców ruchowych

Nazwa certyfikacji: KURS TRENER PERSONALNY/TRENER MEDYCZNY
Wymiar godzinowy: Kurs na trenera personalnego/medycznego trwa 48 h:

Kurs – 46,5 h
Egzamin – 1,5h

Jednostką przeprowadzającą egzamin jest: Humanza Mirosław Jarmakowicz

Jednostką certyfikującą jest Humanza Mirosław Jarmakowicz na mocy innych przepisów prawa

Metodą walidacji efektów uczenia się jest egzamin zewnętrzny podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin teoretyczny zawiera pytania zamknięte oraz pytania otwarte. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie konkretnych czynności, które egzaminowany losuje z puli zadań.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy zdobyć min. 75% punktów z części pisemnej oraz min. 75% punktów z części praktycznej.

Czas trwania egzaminu teoretycznego: 30 minut
Czas trwania egzaminu praktycznego: 60 minut

Warunki organizacyjne szkolenia: praktyczna część szkolenia wykonywana jest na siłowni. Dla każdego uczestnika przygotowane będzie odrębne stanowisko odpowiednio przygotowane do wykonywania ćwiczeń.
Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji jest Certyfikat wydany przez Humanza Mirosław Jarmakowicz Certyfikat wydawany jest bezterminowo.

Wymagania dla egzaminatora

Wymagane potwierdzenie kwalifikacji – wykształcenie wyższe kierunkowe(AWF) lub posiadanie certyfikatów z zakresu ukończonych kursów na trenera personalnego/medycznego oraz potwierdzone minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Termin rozpoczęcia kursu:

06.05.2023 -  28.05.2023

Link do zapisu: Kliknij tutajPartnerzy Projektu

Partner Akademia Trenerów Sportu

Akademia Trenerów Sportu to lider wśród instytucji szkoleniowych branży fitness w Polsce, nieprzerwanie od 2014r. dostarczając realną wartość, szkoląc przyszłych trenerów personalnych oraz instruktorów fitness

Ats-sport.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w zakresie oferowanych przez nas usług?
Skontaktuj się z nami a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w 24 godziny.

*Administratorem danych jest Humanza Mirosław Jarmakowicz z siedzibą przy ul. Warszawskiej 21/9, 25-512 Kielce. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Więcej informacji w Polityce prywatności.

O Nas

Podnosimy kompetencje ludzi i organizacji. 
Skutecznie pomagamy przedsiębiorcom osiągnąć swój maksymalny potencjał. Najważniejszy jest człowiek!

Designed with ‌

Offline Website Software